Toepasbaar onderzoek voor gemeenten en bedrijven
header-algemeen
Concreet > Werkwijze

Werkwijze

Een onderzoek begint vaak met een kennisvraag of een beleidsvraag. Concreet biedt op verschillende manieren ondersteuning. Om antwoord te geven op uw specifieke onderzoeksvraag, doorlopen wij de volgende tien stappen binnen het onderzoekstraject:

 1. Oriënterend gesprek
 2. Projectvoorstel
 3. Inhoudelijk overleg
 4. Vragenlijstontwikkeling
 5. Testen
 6. Steekproef
 7. Veldwerk
 8. Rapportage
 9. Ondersteuning implementatie
 10. Evaluatie

Ad 1. Oriënterend gesprek
Het doel van dit vrijblijvende gesprek is, naast een nadere kennismaking, vooral om inzicht te krijgen in uw wensen, behoeften en verwachtingen. Tijdens dit gesprek bekijken we in samenspraak de onderzoeksvraag en welke informatie nodig is om deze vraag te beantwoorden. Op basis daarvan wordt de juiste onderzoeksmethode bepaald.

Ad 2. Projectvoorstel
Naar aanleiding van het oriënterend gesprek maakt Concreet een passend projectvoorstel. In dit voorstel staat de onderzoeksopzet met daarin de doel- en vraagstelling, steekproef, onderzoeksmethode en rapportagevorm.

Ad 3. Inhoudelijk overleg
Elk onderzoek start met een inhoudelijk overleg, waarmee we het project inrichten naar uw wensen en behoeften. Samen met u stellen we de planning vast, bespreken we de vragen nog eens nader. Aan de hand hiervan stellen we een eerste conceptvragenlijst op. Ook bespreken we de steekproef en richten we de rapportage in. Na afloop van het overleg ontvangt u een planning, waarin van week tot week alle onderdelen van het onderzoeksproces staan beschreven.

Ad 4. Vragenlijstontwikkeling
Na het inhoudelijk overleg stellen we met uw input de uiteindelijke vragenlijst op. Natuurlijk kunt u dit ook zelf doen. Wij zorgen er dan voor dat de vragenlijst geen inconsistenties bevat en relevant en passend is voor beantwoording van de onderzoeksvragen. Zo waarborgen wij de kwaliteit van het onderzoek. Tijdens dit proces hebben we regelmatig contact over de vragenlijst.

Ad 5. Testen
Vervolgens testen we de vragenlijst uitvoerig. Pas als u akkoord bent, begint het veldwerk. Om tijdens het veldwerk onduidelijkheden of onjuistheden bij de doelgroep te voorkomen, kunnen de vragen indien gewenst vooraf nog getoetst worden bij een aantal respondenten binnen de doelgroep.

Ad 6. Steekproef
Voor elk onderzoek is het van het grootste belang dat de resultaten representatief en betrouwbaar zijn. Bij de selectie voor de steekproef houden we hier al zoveel mogelijk rekening mee (opstellen criteria, rekening houden met uitvallers en non-respons). Als blijkt dat we onvoldoende gegevens hebben om tot een goede conclusie te komen, breiden we de steekproef uit.

Ad 7. Veldwerk
Dataverzameling

Middels veldwerk (online, schriftelijk, telefonisch, face-to-face, groepsdiscussie) verzamelen we de gegevens. Wij beschikken hiervoor over gekwalificeerde interviewers en onderzoeksoftware. Tijdens het veldwerk zijn wij uiteraard als helpdesk beschikbaar voor respondenten om u tijdrovende vragen te besparen. De respondenten die niet reageren sturen wij een herinnering. Wij houden u voortdurend op de hoogte van de voortgang.

De data wordt via een enquête/invoersysteem direct in een beveiligde database opgeslagen. Een professioneel bedrijf beheert de database.

Kwaliteit

Tijdens en na het veldwerk voert Concreet kwaliteitscontroles uit op de data die binnenkomen.

Ad 8. Rapportage
Dataverwerking

Na afloop van het veldwerk werken we schriftelijke vragenlijsten en/of verslagen van groepsdiscussies uit.

Rapport

Na het veldwerk, het verwerken van de data en het analyseren van de uitkomsten, volgt een rapport. Rapportagevormen variëren van het aanleveren van cijfers in een bronbestand (SPSS of Excel) tot een volledig grafische weergave van de resultaten in een bruikbaar en overzichtelijk rapport. Dit rapport bestaat uit een onderzoeksverantwoording en een responsoverzicht en is al dan niet voorzien van een management summary, conclusies en/of aanbevelingen. Indien gewenst worden de resultaten toegelicht tijdens een presentatie.

Ad 9. Ondersteuning implementatie
Follow-up bijeenkomst

Afstemmingsbijeenkomsten maken vaak deel uit van een project. Daarbij worden de conclusies en aanbevelingen besproken met betrokkenen en werken we aan het formuleren van prioriteiten, vervolgstappen en implementatie.

Implementatie/procesbegeleidingsfase

Indien relevant bieden we ondersteuning en begeleiding bij het implementeren van de adviezen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vanuit onze expertise en ervaring ondersteunen we u bij het invoeren van nieuwe richtlijnen, zorgprogramma’s of preventieve interventies. Wij helpen bij de introductie van de vernieuwing, het opstellen van een implementatieplan of bij het omgaan met personen die bezwaren opwerpen.

Ad 10. Evaluatie
Voor het waarborgen van een langdurige, persoonlijke en plezierige samenwerking vragen we u om de samenwerking, het onderzoekstraject en de eindproducten te evalueren.

Overtuigd door onze grondige werkwijze?

Neem contact op

Kies voor Concreet:
 1. Uw organisatie en uw onderzoeksvraag staan centraal: wij leveren maatwerk
 2. Hoogwaardig onderzoek gebaseerd op de recentste wetenschappelijke onderzoeksmethoden
 3. Ons aanbod speelt in op de actuele behoeften en wensen van gemeenten en ondernemers
 4. Concrete resultaten en adviezen, direct toepasbaar in de praktijk

Wilt u kennismaken met Concreet? Neem dan vrijblijvend contact op met Concreet.

Neem contact op!