Overheid, provincies en gemeentes

Goed beleid begint bij betrouwbaar onderzoek
header-zakelijk
Concreet > Specialismes > Gespecialiseerd onderzoek voor overheid en gemeentes

Gespecialiseerd onderzoek voor overheid en gemeentes

Efficiënt en economisch verantwoord beleid bedenken dat de menselijke maat niet uit het oog verliest. Dat is de grootste uitdaging voor u als gemeente, provincie of organisatie bij het organiseren van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Het budget wordt lager, terwijl de vraagstukken waar u mee worstelt toenemen in complexiteit. Goed beleid vraagt om kennis van zaken. Weten wat er speelt onder de doelgroep. Voelen wat mensen raakt. Vragen wat mensen beweegt. Betrouwbaar onderzoek naar leefstijl, gedrag en gezondheid is daarom belangrijker dan ooit. Het wijst u de juiste weg.

Ondersteuning bij beleidsdoelen
Concreet geeft u naast betrouwbare onderzoeksresultaten ook praktische adviezen en ondersteunt u bij het behalen van uw beleidsdoelen. De organisatie van maatschappelijke ondersteuning (WMO), thuiszorg en jeugdzorg wordt opnieuw ingericht vanuit het Rijk. Wij helpen u om deze overheveling van taken en verantwoordelijkheden in goed beleid te vertalen. Direct toepasbaar, concreet en met korte lijnen naar de doelgroep.

Concrete resultaten in complexe situaties
Ieder onderzoeksproject is maatwerk. Concreet kijkt daarom goed naar de wensen en behoeften van uw organisatie. Natuurlijk monitoren wij de wet- en regelgeving continu en bewegen wij mee met de ontwikkelingen in uw domein. Dat zorgt voor concrete resultaten in complexe situaties die naadloos passen binnen de kaders van uw taken en verantwoordelijkheden.

Onze producten en onderzoeksmethoden sluiten aan bij de verantwoordelijkheden die uw organisatie draagt. Bekijkt u de voorbeelden om te zien wat Concreet voor u kan doen.

Kies voor Concreet:
  1. Uw organisatie en uw onderzoeksvraag staan centraal: wij leveren maatwerk
  2. Hoogwaardig onderzoek gebaseerd op de recentste wetenschappelijke onderzoeksmethoden
  3. Ons aanbod speelt in op de actuele behoeften en wensen van gemeenten en ondernemers
  4. Concrete resultaten en adviezen, direct toepasbaar in de praktijk

Wilt u kennismaken met Concreet? Neem dan vrijblijvend contact op met Concreet.

Neem contact op!

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Met de nieuwe ontwikkelingen rondom de WMO komt er vanaf 2015 een grote toestroom van hulpvragen op gang. De verantwoordelijkheid rust op de schouders van de lokale overheid. Het is aan u om de regie te houden in het samenspel van complexe hulpvragen, doelgroepen, budget en beleid. Ook op de lange termijn. Ons onderzoek ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes en geeft u concrete adviezen na interpretatie van de onderzoeksgegevens.

Inzicht in de gevolgen van uw beleid

Concreet geeft u essentiële informatie over het huidige beleid en de gevolgen voor de toekomst.

Dat doen we met:

Jeugdzorg

Gemeenten en provincies worden samen verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het doel van de wet op de jeugdzorg is vraaggericht: hoe kunnen we kinderen, jongeren en hun ouders optimaal ondersteunen? De lokale overheid draagt zorgt voor het faciliteren van de juiste hulp en ziet er op toe dat het niveau van de jeugdzorg op peil blijft.

Concreet helpt u bij het verzamelen en analyseren van de gegevens over de jeugdzorg in uw gemeente.

Dat doen we met o.a. de volgende onderzoeksmethoden:

Interactief beleid

Echte verbinding met uw doelgroep is essentieel voor het ontwikkelen van goed WMO beleid. Concreet ondersteunt u bij het contact met burgers over de sociale thema’s in uw gemeente.

Dat doen we met o.a. de volgende onderzoeksmethoden:

Mantelzorgmonitor

Het sociale netwerk van de burger is cruciaal voor het slagen van goed WMO beleid. De informele zorg ontlast de WMO zodat de hulpvragen voor gemeenten hanteerbaar blijven. Met de naderende wijzigingen rondom de WMO en AWBZ wordt de zorg in de toekomst nog vaker vanuit het sociale netwerk verleend.

Structureel onderzoek naar mantelzorg en zorglast is daarom belangrijker dan ooit. Concreet helpt u bij het onderzoeken van de mantelzorg in uw gemeente.

Dat doen we met o.a. de volgende onderzoeksmethoden:

Heeft u interesse in een onderzoekstraject op maat?

Neem contact op en ontdek de mogelijkheden!

Contact