Toepasbaar onderzoek voor gemeenten en bedrijven
Concreet > Nieuws
04/03/2016

Mantelzorgers worden nauwelijks betrokken bij gemeentelijk beleid

Mantelzorgers worden nauwelijks bij het maken en uitvoeren van gemeentelijk beleid betrokken. Dan kan leiden tot onbekendheid met en ondergebruik van voorzieningen voor mantelzorgondersteuning. Concreet Onderzoek deed in opdracht van Transmuralis Leiden onderzoek naar vervangende mantelzorg vanuit 14 gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord. Hulpbehoevende mensen dienen langer thuis te wonen. Gemeenten hebben daarbij de […]

04/03/2016

Factsheet voor gemeenten over toezicht & handhaving in het sociaal domein

Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? En op welke manieren kunt u handhaven? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) beantwoord deze vragen in de factsheet ‘Toezicht in het sociaal domein’. De factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving […]

12/02/2016

Een op de vier burgers haakt af wegens eigen bijdrage Wmo

De eigen bijdragen die gemeenten voor Wmo-voorzieningen vragen, leiden ertoe dat een kwart van de zorgvragers afhaakt. Burgers worden vooraf nauwelijks geïnformeerd over de hoogte van de eigen bijdrage, ook niet als deze omhoog gaat. Dit blijkt uit onderzoek van vakblad Binnenlands Bestuur en Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. […]

09/02/2016

Rotterdammers het gelukkigst van Nederland

Van de Nederlandse steden zijn de inwoners van Rotterdam het gelukkigst. Dat blijkt uit een ranglijst die is opgesteld door Business Insider op basis van onderzoek van de Europese commissie. De stad staat op de twaalfde plek in een Europese lijst en is daarmee de best scorende stad uit Nederland. Groningen volgt op de veertiende […]

15/12/2015

Slecht nieuws: Geluk leidt niet tot langer leven

Het wordt algemeen aangenomen dat gelukkig zijn en weinig stress hebben je gezond houdt. Maar een omvangrijk onderzoek naar het verband tussen gemoedstoestand en sterfte duidt erop dat geluk geen invloed heeft op sterftecijfers. Bij onderzoeken die andere resultaten opleveren, moeten oorzaak en gevolg verward zijn, stelt epidemioloog Richard Peto van de universiteit van Oxford. […]

15/07/2015

Gemeenten vullen regels thuiszorg niet goed in

Veel gemeenten gaan door onduidelijkheid in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verder in het bezuinigen op thuiszorg dan was beoogd bij het overhevelen van verantwoordelijkheden door het Rijk. Veruit de meeste klachten van inwoners hebben te maken met het korten van huishoudelijke hulp. Niet alle gemeenten zouden de aanvragen van inwoners juist behandelen. Zo zijn gemeenten […]

08/02/2014

Eerste kamer verdeeld over overhevelen Jeugdwet

De Eerste Kamer behandelt op 11 februari de Jeugdwet, de overheveling van jeugdzorg naar de gemeenten. Het AD meldt echter dat de behandeling van het wetsvoorstel tot tweespalt in de Kamer leidt. Enkele maanden geleden kwam de Jeugdwet nog met ruime meerderheid door de Tweede Kamer. Het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten is een […]

17/01/2014

Nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 naar de Tweede Kamer

Staatssecretaris Van Rijn heeft gisteren de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen […]

15/01/2014

Schandpaal voor falende gemeenten

Gemeenten die vanaf 2015 mensen met een beperking of psychische problemen niet goed begeleiden, worden hard aangepakt. In het ergste geval nagelt het Rijk falende gemeente aan de schandpaal door de zorgtaken over te nemen. Deze stok achter de deur moet er voor zorgen dat gemeenten goede plannen opstellen voor ondersteuning. Ook is het essentieel […]

24/10/2013

Kamer: jeugdzorg kan naar gemeenten

Ondanks tegensputteren van SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) heeft donderdag 17 oktober ingestemd met dit plan van het kabinet. Het overhevelen van de jeugdzorg van provincies […]