Weten wat mensen beweegt
header-algemeen
Concreet > Modules > WMO monitor

WMO monitor

Helder beeld van doelgroepen en hulpvragen

Het ontwikkelen van WMO beleid is een verantwoordelijke taak. De koers die uw gemeente vaart op het gebied van hulp, voorzieningen en ondersteuning heeft grote impact op de kwetsbaarste groep in onze samenleving. Grote keuzes met grote gevolgen vragen om goed onderzoek. Zodat u weet wat er speelt in uw gemeente en handelt naar de behoeften van de mensen die uw hulp het hardst nodig hebben.

Concreet helpt u met onderzoek en analyse van de doelgroepen en hun hulpvragen en geeft u handvatten bij het stellen van prioriteiten. De realiteit is dat uw budget beperkt is. Dat dwingt u tot het maken van keuzes. De noodzaak om in kaart te brengen welk beleid het meest effectief en efficiënt is, is groter dan ooit.

Regie in toestroom hulpvragen
Met de nieuwe ontwikkelingen rondom de WMO komt er vanaf 2015 een grote toestroom van hulpvragen op gang. De verantwoordelijkheid rust op de schouders van de lokale overheid. Het is aan u om de regie te houden in het samenspel van complexe hulpvragen, doelgroepen, budget en beleid. Ook op de lange termijn. Ons onderzoek ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes en geeft u concrete adviezen na interpretatie van de onderzoeksgegevens.

Inzicht in de gevolgen van uw beleid
Concreet geeft u essentiële informatie over het huidige beleid en de gevolgen voor de toekomst.

WMO Monitor
Meedoen in de samenleving en een helpende hand reiken wanneer dat zelfstandig niet lukt. Een goed en effectief WMO beleid vraagt om betrokkenheid, van burgers en gemeente.

Concreet onderzoekt samen met u welke vragen, zorgen en problemen er binnen uw gemeente leven. Of hoe uw doelgroep tegenover nieuw beleid staat. U bepaalt zelf de accenten in het onderzoek, omdat u de lokale vragen die er spelen het beste kent.

Daarnaast onderzoeken we de ontwikkelingen in uw gemeente op de lange termijn. Zo anticipeert u met uw beleid op de toekomst.

De WMO monitor combineert gegevens uit bestaande gegevensbronnen, zoals de Gezondheidsmonitor, Centraal Bureau voor de Statistiek, de Vraag Aanbod Analyse en de Databank Effectieve interventies met lokale gegevens uit gemeentelijke bestanden.

Daarnaast brengen we de lokale problematiek in kaart door in contact te treden met de burger.

Dat doen we met o.a. de volgende wetenschappelijke onderzoeksmethoden:

  • burgerpanel
  • tevredenheidenquête
  • opinieonderzoek
  • behoefte-aanbodanalyse
  • draagvlakonderzoek
Contact met Concreet?

Wilt u meer weten over onze WMO montior? Heeft uw gemeente onderzoek, advies en ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met Concreet.

Contact