Concrete adviezen voor effectief beleid
header-algemeen
Concreet > Modules > Tevredenheidsenquete

Tevredenheidsenquete

Enquête burgertevredenheid en klanttevredenheid
Tevreden klanten, burgers en tevreden medewerkers: voor iedere organisatie belangrijke voorwaarden voor succes. Inzicht in de tevredenheid van (burger)klanten en medewerkers is een vereiste om structureel aan verbetering van uw beleid of product te werken.

Gemeente en tevredenheid burgers
Meer dan ooit dient u als gemeente de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichterbij de burger te organiseren. Het ontwikkelen van interactief beleid waarbij in contact komen en blijven met de doelgroep of werkveld is daarbij essentieel. Maatwerkvoorziening in de directe omgeving moet er toe leiden dat meer bereikt wordt met minder budget. Weten wat er speelt onder de doelgroep. Vragen wat mensen vinden van uw beleid en ernaar handelen. Het wijst u de juiste weg.

Klanttevredenheid
De klant is koning, maar weet u ook wat de klant van uw dienst of product vindt? De onderneming die winst wil maken en stuurt op continuïteit heeft zijn klantenkring goed in beeld. Regelmatig peilen hoe uw doelgroep uw dienst of product ervaart. Weten wat uw klantenkring voelt.

Expert in tevredenheidsonderzoek
Concreet-onderzoek is de expert in tevredenheidsonderzoek voor gemeenten en bedrijven. Wij zorgen er voor dat uw doelgroep het begin en ook het eindpunt van uw beleid is. Zeggen dat de klant gelijk heeft is niet genoeg. Concreet brengt de kwaliteit van uw beleid, dienst en product in beeld én koppelt acties aan de resultaten. Concrete adviezen voor effectief beleid.

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie over onze modules

Maak afspraak

De voordelen van een Concreet Tevredenheidsenquete:
  • Betrouwbaar onderzoek op maat
  • Scherpe onderzoeksvraag, effectieve werving, gedegen analyse, concrete adviezen
  • Effectieve werving en contact met doelgroepen
  • Concrete acties gekoppeld aan de resultaten
  • Inzicht in de tevredenheid van uw klanten en relaties