Goed beleid vraagt om gedegen onderzoek
header-algemeen
Concreet > Modules > Draagvlakonderzoek

Draagvlakonderzoek

Als beleidsbepaler maakt u keuzes met grote gevolgen voor burgers en organisaties. Dit vraagt om gedegen onderzoek en het betrekken van de verschillende belanghebbenden. Burgers, ondernemers, cliënten en klanten hebben immers vaak uiteenlopende belangen (en dus meningen) die van invloed kunnen zijn op het besluitvormingsproces. Met draagvlakonderzoek van Concreet brengt u verschillende standpunten in kaart en creëert u inzicht in het draagvlak.

Identificatie relevante doelgroepen
Een belangrijke voorwaarde voor gedegen draagvlakonderzoek is dat de methodiek en vragenlijst zijn afgestemd op de relevante doelgroepen. Concreet zorgt voor onafhankelijk en effectief onderzoek door samen met u de doelgroepen zorgvuldig te bepalen.

Betrokkenheid en voldoende steun
Ingrijpende veranderingen vragen om voldoende steun van belanghebbenden. Zonder die steun hebben veranderingen weinig kans van slagen. Weten wat mensen beweegt. Met draagvlakonderzoek verhoogt u de betrokkenheid van burgers en organisaties en creëert u de steun noodzakelijk voor effectief beleid.

Maatwerk en betrouwbaar onderzoek
Concreet levert maatwerk. U bepaalt wat u liever zelf doet en waar wij u kunnen ondersteunen. Voor eerlijke antwoorden is het belangrijk dat mensen zich veilig voelen bij het geven van hun mening. Concreet is een onafhankelijke organisatie en zorgt voor een betrouwbaar beeld de opinie van alle belanghebbenden.

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie over onze modules

Maak afspraak