Hoogwaardig onderzoek voor de praktijk
header-algemeen
Concreet > Modules > Burgerpanel

Burgerpanel

Als gemeente dient u de ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie dichterbij de burger te organiseren. Maatwerkvoorziening in de directe omgeving moet er toe leiden dat meer bereikt wordt met minder budget. Weten wat er speelt onder de doelgroep. Voelen wat mensen raakt. Vragen wat mensen beweegt. Het wijst u de juiste weg.

Concreet zorgt voor een nauw contact met uw burgers met behulp van Burgerpanel.

Participatie, betrokkenheid en draagvlak
Burgerpanel is een door Concreet samengesteld panel van mensen uit een bepaalde doelgroep (bv. Inwoners van een gemeente, burgers van een bepaalde leeftijd of met een specifieke taak (mantelzorgers)). Burgerpanel biedt u een snelle en betrouwbare manier om de burgers te betrekken bij uw beleid en op tal van onderwerpen de opinie van uw burgers te toetsen. Voor een interactief beleid is het raadplegen van burgerpanels een betrouwbare en vruchtvolle manier om beleid te toetsen, nieuwe ideeën op te doen en burgerparticipatie tot stand te brengen.

Snel en betrouwbaar antwoord
Een Concreet burgerpanel biedt een betrouw en representatief panel dat ad hoc, met spoed of periodiek geraadpleegd kan worden over uiteenlopende onderwerpen. Thema’s kunnen online onderzocht worden met behulp van een eigen panelwebsite, middels panelbijeenkomsten en via persoonlijke interviews.

Evaluatie en kwaliteit van beleid
Een burgerpanel geeft een extra kwaliteitsimpuls aan uw interactieve beleid. Veel gemeenten en provincies zijn bezig met het invoeren van kwaliteitszorg, zoals het INK-model. Een onderdeel van dat model is klanttevredenheid of beleidsmonitoring. Een organisatie die aan de eisen voor kwaliteitsverbetering wil voldoen, herhaalt regelmatig het proces van zelfevaluatie. Wanneer dit jaarlijks wordt getoetst, vindt een voortdurend verbeterproces plaats. De wettelijke verplichting van een Burgerjaarverslag wordt hiermee niet langer een promotiedocument van het college van Burgemeester en Wethouders, maar een daadwerkelijke thermometer van de gemeentelijke en provinciale dienstverlening.

Van onderzoek naar concrete acties
In het kader van het panelonderzoek ondersteunt Concreet lokale overheden of neemt het de gehele organisatie en beheer van panels uit handen. U maakt zelf de keuze wat u liever zelf doet en wat wij voor u kunnen doen.

Wij helpen u de onderzoeksvraag concreet te maken en deze te vertalen naar de juiste onderzoeksmethode en doelgroep. Met deze informatie stellen wij het panel samen en verzamelen we de gegevens via online of schriftelijke enquêtes, (telefonische) interviews of groepsdiscussies.

Als u meer zekerheid wenst organiseert en onderhoud Concreet voor u een exclusief panel gedurende één jaar, waarin de gemeente exclusief toegang heeft tot het panel. In het jaar kunt u kosteloos het panel 4 keer ondervragen.

Een korte doorlooptijd
Concreet onderhoud het panel zodanig dat snel en efficiënt ingespeeld kan worden op acute vragen. Dit betekent dat u voor een dringende kwestie binnen een week de mening van uw burgers weet.

Als onafhankelijk onderzoeksbureau zorgen wij ervoor dat de benadering en bevraging van de doelgroep betrouwbaar en zonder suggestiviteit gebeurd. Gecombineerd met een solide analyse staan wij garant voor onderzoek dat deugd.

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie over onze modules

Maak afspraak

De voordelen van een Concreet Burgerpanel:
  • Een representatief panel, dat regelmatig betrokken wordt
  • Concreet neemt werk uit handen: het zet de panels op en onderhoud deze
  • Snel en eenvoudig antwoorden op maat
  • Betrouwbare resultaten van een onafhankelijke organisatie
  • U bepaalt zelf wat u in eigen hand houdt en wat u uit besteed. Zo zijn we dat gewend, de opdrachtgever staat centraal
  • Concrete antwoorden voor een interactief beleid
  • Inzicht in de mening van uw burgers
  • Onderbouwing van beleid en beleidsplannen