Effectief beleid lokaal georganiseerd
header-algemeen
Concreet > Modules > Behoefte- en aanbod analyse

Behoefte- en aanbod analyse

Een van de grootste uitdagingen voor gemeenten en regionale beleidsmakers is regie voeren op de toestroom van hulpvragen in het kader van de ontwikkelingen rondom de WMO. Als gemeente bent u er verantwoordelijk voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving en dient u een helpende hand te reiken wanneer dat zelfstandig niet lukt. Krachtig onderzoek creëert. Met de Behoefte- en aanbodanalyse van Concreet krijgt u in beeld welke behoeften bestaan onder uw inwoners en welke regionale faciliteiten en initiatieven voorhanden zijn.

Hulpvragen in beeld
Echt weten wat er op u af komt. Inzicht in de lokale problematiek. Het is essentieel voor het handelen naar de behoeften van burgers in uw gemeente. Wat hebben mensen nodig om te kunnen participeren, zelfredzaam te zijn en zo lang mogelijk te blijven? Het kan per gemeente en zelfs per wijk verschillen. Concreet onderzoekt samen met u welke vragen, zorgen en problemen er binnen uw gemeente leven.

Inzicht in effectieve initiatieven en faciliteiten
Om te anticiperen op mogelijke aanpassingen in het ondersteuningsaanbod is het noodzakelijk om naast de inventarisatie van de ondersteuningsbehoefte ook te bepalen in hoeverre dit aansluit op het bestaande aanbod. Weten wat in uw regio voorhanden is en welke hulpvormen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoeften van uw burgers. Ons onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop vraag en ondersteuning en zorg matchen

Effectief beleid lokaal georganiseerd
Het is aan u om de regie te houden in het samenspel van complexe hulpvragen, doelgroepen, budget en beleid. U krijgt als gemeente de komende tijd veel op u af, terwijl u nieuwe taken moet invullen met minder budget. Concreet ondersteunt u bij het maken van de juiste keuzes en geeft concrete adviezen hoe u uw ondersteuning kunt afstemmen op de hulpvragen.

Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie over onze modules

Maak afspraak

De voordelen van een Concreet Behoefte-Aanbod analyse:
  • Inzicht in lokale problematiek en hulpvragen
  • Concrete adviezen om aanbod beter af te stemmen op de behoeften
  • Betrouwbare resultaten voor onderbouwing van uw beleid
  • U bepaalt zelf wat u in eigen hand houd en wat u uit besteed. Zo zijn we dat gewend, de opdrachtgever staat centraal
  • Praktische oplossingen door nauw contact met doelgroep

Wilt u kennismaken met Concreet? Heeft uw gemeente onderzoek, advies en ondersteuning nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met Concreet.

Neem contact op!