header-algemeen
Concreet > Geen categorie > Mantelzorgers worden nauwelijks betrokken bij gemeentelijk beleid

Nieuws

">

Mantelzorgers worden nauwelijks betrokken bij gemeentelijk beleid

vrijdag, 4 maart 2016

Mantelzorgers worden nauwelijks bij het maken en uitvoeren van gemeentelijk beleid betrokken. Dan kan leiden tot onbekendheid met en ondergebruik van voorzieningen voor mantelzorgondersteuning. Concreet Onderzoek deed in opdracht van Transmuralis Leiden onderzoek naar vervangende mantelzorg vanuit 14 gemeenten in de regio Zuid-Holland Noord.

wmo-image

Hulpbehoevende mensen dienen langer thuis te wonen. Gemeenten hebben daarbij de opdracht om de zorg en ondersteuning dichter bij burgers te organiseren, zodat zorg op maat geleverd kan worden. De belasting op mantelzorgers neemt toe, vooral bij de zorg van mensen met langdurige en complexe hulpvraag, bijvoorbeeld met dementie.
Er wordt dus een steeds groter beroep op mantelzorgers gedaan. Het is daardoor belangrijker dan ooit om de ondersteuning goed af te stemmen op de behoeften van deze mantelzorgers. De resultaten van het onderzoek laten echter zien dat mantelzorgers nauwelijks echt betrokken worden bij het ontwerpen van een passend aanbod en het samenstellen van informatiematerialen. Hierdoor herkennen mantelzorgers zich niet in de informatiematerialen van gemeenten en zijn onbekend met het ondersteuningsaanbod. Dat draagt bij aan ondergebruik van het ondersteuningsaanbod. Dat is voor niemand goed.

Co-creatie werkt
Het betrekken van mantelzorgers bij het maken van beleidsplannen is expliciet beschreven als taak voor gemeenten in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. De onderzoekers adviseren gemeenten om echt in contact te komen met mantelzorgers en burgers. Niet door een vragenlijst te sturen (zoals nu vaak gebeurt), maar praten, luisteren en discussiëren met hen. Beproefde methoden vanuit Service Design laten zien dat het ontwerpen en creëren van plannen en initiatieven in co-creatie met mantelzorgers en zorgaanbieders leiden tot succesvolle en breed gedragen initiatieven en vernieuwingen die beter passen bij de specifieke, lokale situatie.

Meer weten over het onderzoek naar vervangende mantelzorg? Neem contact op met dr. ing. Paul de Vreede (06-51633248), onze expert op het gebied van praktijkgericht onderzoek in de zorg.

Laatste nieuwsberichten